wykonywane usługi

Pracownicy posiadają odpowiednie badania wysokościowe oraz przeszkolenie BHP.