wykonywane usługi

Operator może sterować urządzeniem z dołu lub bezpośrednio z kosza pomagając w razie potrzeby w wykonywanej pracy.

Każdy podnośnik posiada obrotowy kosz, który umożliwia równoległe ustawienie kosza do powierzchni roboczej lub pozwala wsunąć się w wąskie prześwity.