wykonywane usługi

Współpraca z firmą posiadającą szerokie uprawnienia elektryczne.